Klimabarometer for Oslofjorden

Abstract

“Klimabarometer for Oslofjorden” er et prosjekt som er i oppstartfasen nå. Ideen er å bruke en digital tvilling som et barometer for tilstanden i fjorden, dvs. som en trykkmåler for klimapresset på økosystemer i fjorden i sanntid. Digitale tvillinger er analyseverktøy som kobler sensordata med modeller for å gjøre analyser. Spesielt er det spennende å studere “hva-om” scenarier som f.eks. hva vil skje hvis temperaturen i Oslofjorden stiger en grad? Det er mulig å lage slike digitale tvillinger nå fordi vi får tilgang til sensordata fra Frisk Oslofjord-prosjektet, som henter ut målinger fra ulike steder i fjorden i sanntid. På Institutt for informatikk utvikler vi programmeringsteknikker for digitale tvillinger, som gjør det mulig å kombinere modeller med sensordata for å studere Oslofjorden slik den er akkurat nå, og til å formulere slike hva-om scenarier basert på en kombinasjon av logikk, læring og spesialutviklete programmeringsspråk. Vi samarbeider med biologer, matematikere og oseanografier til å bygge modeller for ulike aspekter ved Oslofjorden og finne ut hvordan disse kan kobles sammen.

Date
9 March 2023 12:45 PM — 1:15 PM
Location
Auditorium 1 i Vilhelm Bjerknes’ hus